National Parks and Sanctuaries in India. भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य

National Parks and Sanctuaries in India. भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य

National Parks and Sanctuaries in India 

Gir National Parks and Sanctuaries in India
Gir National Parks and Sanctuaries in India
# Park/Sanctuary City/Town State
1 Anna Zoological Sanctuary Vandalur Tamil Nadu
2 Anamalai Sanctuary Coimbatore Tamil Nadu
3 Bandipur National Park Mysore Karnataka
4 Corbett National Park Nainital Uttaranchal
5 Crocodile Farm Kovalam Tamil Nadu
6 Dachigam Santuary Srinagar J & K
7 Ghana Bird Sanctuary Bharatpur Rajasthan
8 Ghatprabha Bird Sanctuary Belgaum Karnataka
9 Gir National Park Junagarh Gujarat
10 Guindy Deer Sanctuary Guindy Tamil Nadu
11 Guindy Snake Park Guindy Tamil Nadu
12 Hazaribagh National Park Hazaribagh Jharkhand
13 Kanha National Park Mandla Madhya Pradesh
14 Kaziranga Natinoal Park Jorhat Assam
15 Manas Tiger Sanctuary Barbeta Assam
16 Mudumalai Sanctuary Nilgris Tamil Nadu
17 Periyar Sanctuary Idukki Kerala
18 Pichavaram Bird Sanctuary Chidambaram Tamil Nadu
19 Rangathitto Bird Sanctuary Mysore Karnataka
20 Ranthanbor Tiger Sanctuary Sawai Rajasthan
21 Sivpuri National Park Sivpurai Madhya Pradesh
22 Vedanthangal Bird Sanctuary Kancheepuram