Indian River Side Towns-General Knowledge

Indian River Side Towns-General Knowledge 

Ganga River-Indian River Side Towns
Ganga River-Indian River Side Towns
# Town River State
1 Allahabad Ganga and Yamuna Uttar Pradesh
2 Patna Ganga Bihar
3 Varanasi Ganga Uttar Pradesh
4 Kanpur Ganga Uttar Pradesh
5 Hardwar Ganga Uttranchal
6 Badrinath Alaknanda Uttranchal
7 Agra Yamuna Uttar Pradesh
8 Delhi Yamuna Delhi
9 Mathura Yamuna Uttar Pradesh
10 Ferozpur Sutlej Panjab
11 Ludhiana Sutlej Panjab
12 Srinagar Jhelum J & K
13 Lucknow Gomti Uttar Pradesh
14 Jaunpur Gomti Uttar Pradesh
15 Ayodhya Saryu Uttar Pradesh
16 Barelliy Ram Ganga Uttar Pradesh
17 Ahmedabad Sabarmati Gujarat
18 Kota Chambal Rajasthan
19 Jabalpur Narmada Madhya Pradesh
20 Panji Mandavi Goa
21 Ujjain Kshipra Madhya Pradesh
22 Surat Tapti Gujarat
23 Jamshedpur Swarnarekha Jharkhand
24 Dibrugarh Brahmaputra Assam
25 Guwahati Brahmaputra Assam
26 Kolkata Hooghly West Bengal
27 Sambalpur Mahanandi Orissa
28 Cuttack Mahanandi Orissa
29 Srirangapatnam Cauvery Karnataka
30 Hyderabad Musi Andhra Pradesh
31 Nasik Godavari Maharashtra
32 Vijaywara Krishna Andhra Pradesh
33 Kurnool Tungabhadra Andhra Pradesh
34 Tiruchirapalli Cauvery Tamil Nadu

 

भारतीय नदी साइड टाउन-जनरल नॉलेज